All in one

Thiết bị giám sát hợp chuẩn
Đơn giá
2,400,000 vnđ
Phí dịch vụ
880,000/năm (Tính từ năm thứ 2)
Sản phẩm tích hợp
Đơn giá
1,600,000 vnđ (Đã bao gồm phí lắp đặt)
Phí dịch vụ
Thiết bị giám sát cơ bản
Đơn giá
1,200,000 vnđ
Phí dịch vụ
880,000/năm (Tính từ năm thứ 2)
Sản phẩm tích hợp
Đơn giá
Phí dịch vụ
Sản phẩm tích hợp
Đơn giá
Phí dịch vụ
Đơn giá
Phí dịch vụ
Đơn giá
Phí dịch vụ
Sản phẩm tích hợp
Đơn giá
Phí dịch vụ